top of page
1696510991928_edited.png

Bc. Kristýna Schejbalová

KBT Terapeut - Váš posluchač a průvodce

Mou prací jsou lidé a jejich příběhy. Pomáhám jim příběhy měnit a utvářet. Učím je, že vše co potřebují je v nich samotných a společně pracujeme na tom, aby získali nové informace a dovednosti, které budou používat v každodenním životě.

Nabízím terapeutické poradenství pro dospělé a mladistvé od 13 let a můžete mě potkat Praze a Brně (viz kontakty).

Z dřívější praxe mám zkušenost z Krajské adiktologické ambulance pro děti a dorost

Drug-out Klub z.s v Ústí nad Labem či ze Střediska prevence a léčby Drop IN o.p.s. v Praze. 

Lidé a jejich příběhy jsou mou prací již 10 let a ráda se potkám i s Vámi.

Jsem vystudovaný andragog a terapeut ve výcviku Kognitivně behaviorální terapie. Jsem členem České KBT společnosti, která sdružuje terapeuty a psychology, kteří Kognitivně behaviorální terapii praktikují.

Institut KBT

2018 - 2023

Jsem frekventantkou 5ti letého výcviku v kognitivně behaviorální terapii (poslední ročník). Pod pravidelnou supervizí pracuji stále.

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta, bakalářské studium - Andragogika v profilaci na personální management

2013 -  2017

Kurzy, stáže

2012-2022

Stáž v následné péči Drop-In o.p.s, stáž v AT ambulanci a adiktologické ambulanci, kurz krátkodobé metody KBT, duševní onemocnění u dětí a jak je rozpoznat, seminář dětská a dorostová adiktologie

profilová Okoduwa_edited.png

Mgr. et Mgr. Veronika Okoduwa

Speciální pedagožka (etoped, psychoped), KBT terapeut, aj.

Terapeut pro dospělé i pro děti a rodiče.

V mé práci kombinuji kreativní přístupy a KBT terapií. Využívám znalosti ze studia klasické jógy, arteterapie (práce s výtvarnými materiály) a jsem aktuálně také ve výcviku EMDR, což je metoda, která pracuje na rychlém zpracování traumatických zážitků.

Zvu Vás k úvodnímu setkání :)


Pracovně mám zkušenosti z oblasti školství jako speciální pedagog (i z toho alternativního) a jako etoped ve Středisku výchovné péče. Dále z Centra pro specializovanou pomoc dětem v krizi a rodinám včetně práce s pěstounskými rodinami.

U dětí vidím jako zásadní spolupráci s jejich pečovateli. 

Poskytuji také poradenství rodičům/pěstounům ohledně výchovných stylů, orientace v systému škol a poradenských zařízení, podpůrných opatření, atd. U dospělých nabízím terapii i podporu v osobním rozvoji. 

Univerzita Hradec Králové

V roce 2013 dokončeno magisterské studium Politologie

Univerzita Palackého v Olomouci

V roce 2020 dokončeno magisterské studium Speciální pedagogika a muzejní a galerijní pedagogika

Institut KBT

Jsem frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální terapii. Jsem v pátém ročníku z pěti. Pracuji pod pravidelnou supervizí zkušených terapeutů.

bottom of page