top of page

Zásady práce

Zde najdete zásady práce a etické principy, kterými se v naší práci řídíme

Důvěra a mlčenlivost

Veškeré informace, příběhy a myšlenky jsou pouze mezi námi a Vámi. Naším cílem je pro Vás vytvořit bezpečný prostor, kde se můžete otevřít a sdílet to, co s nikým jiným nejde. To platí i po ukončení společných setkání. 

Výjimkou v zachování mlčenlivosti je zákonem daná ohlašovací povinnost u trestných činů.

Odbornost

Celý život je proces učení a i my můžeme narazit na limity své odbornosti. Proto Vám zaručujeme maximální upřímnost o rozsahu kvalifikace. V případě, že na tyto limity narazíme během spolupráce, jsou dvě cesty jak postupovat. 

1) Situaci konzultujeme v rámci supervize s odborníky (anonymně)

2) Předáme kontakty a doporučení pro zajištění co nejlepší péče

Respekt a osobní přístup

Na lidech je úžasná jejich jedinečnost. Každý jsme jiný a máme jiné zkušenosti, proto ke každému z Vás přistupujeme individuálně a podle Vašich potřeb. Každý má jiné tempo, motivaci, časové a finanční prostředky. To vše respektujeme a je pro nás zásadní abychom se na všem domlouvali společně a můžete naší spolupráci kdykoliv ukončit.

bottom of page