top of page
Field Sunset_edited.jpg

Naše služby

Terapie a poradenství pro dospělé, mladistvé a děti

Konzultace pro děti a rodiče

 • pro děti a mladistvé od 5ti do 18ti let

 • práce na terapeutickém pískovišti

 • KBT (kognitivně behaviorální terapie)

 • arteterapie, mindfulness a relaxační techniky, práce s tělem​

 • poradenství pro pěstouny a jejich děti

 • poradenství pro rodiče

Oblasti se kterými můžeme pomoci:

 • školní obtíže

 • poruchy chování 

 • problémové chování 

 • psychosomatické obtíže 

 • sebepoškozování

 • poruchy příjmu potravy

 • úzkosti, deprese

 • pocity osamění, izolace

 • závislostní chování (látkové i nelátkové)

 • a další

Konzultace pro dospělé

 • KBT (kognitivně behaviorální terapie)

 • arteterapie, mindfulness, relaxační techniky, práce s tělem

 • poradenství v osobním rozvoji

​​​

Oblasti, se kterými Vám můžeme pomoci:

 • závislostní chování

 • pocity smutku a osamělosti

 • zvládání vzteku

 • úzkostné a depresivní stavy

 • fobie a strachy

 • psychosomatické potíže

 • poruchy příjmu potravy

 • jak zvládat stresové situace

 • poruchy spánku

 • a další

Jak to probíhá

Když nás kontaktujete (telefon nebo email), domluvíme si společné úvodní setkání v Praze (viz kontakty) nebo v online prostoru.  Úvodní setkání může trvat kolem 60 minut během nichž se seznámíme, probereme jaká témata jsou pro Vás aktuální a co můžeme společně řešit. Je důležité, abyste se cítili bezpečně, takže po třech setkáních se domluvíme, zda budete chtít pokračovat. 

Jak často a jak dlouho se budeme potkávat závisí na vašem tématu a problematice. V průběhu času se to může měnit a upravovat podle potřeby. Na všem se vždy budeme domlouvat společně a spolupráci můžete kdykoliv ukončit.

bottom of page